Η Κοινωνία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ταμειακές ανάγκες του κράτους!

on .

OIKONOMOY APOSTOLHS

• Οι επιπτώσεις που έχει η οικονομική κρίση στην κοινωνία της Ηπείρου, διαπιστώνονται μέσα από την ετήσια Έκθεση για το 2016, την οποία παρουσίασε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Αποστόλης Οικονόμου.
«Οι υποθέσεις που  απασχόλησαν κύρια το Γραφείο του Συμπαραστάτη βρίσκονται σε άμεση και αιτιατή σχέση προς την οικονομική κατάσταση της χώρας. Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής προτεραιότητας έναντι όλων των άλλων, έχουν φέρει τις ταμειακές ανάγκες του κράτους σε αντιπαλότητα προς τις δυνατότητες μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας να ανταποκριθούν σε αυτές», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου, ο οποίος ως τα μεγαλύτερα προβλήματα της χρονιάς που πέρασε ανέφερε το ασφαλιστικό, την ανεργία, τις τραπεζικές διαφορές και την υπερφορολόγηση. Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα που θέτει ο Συμπαραστάτης της Περιφέρειας, είναι το θεσμικό, καθώς όπως αναφέρει, υπάρχει σήμερα μια τεράστια πολυνομία, που περιλαμβάνει περί τις 14.000 νόμους, εγκυκλίους, υπουργικές διατάξεις!

Τα αριθμητικά δεδομένα
Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, προσέφυγαν στο γραφείο του Συμπαραστάτη με αιτήματά τους 244 πολίτες, 102 επιχειρηματίες και 35 ομάδες πολιτών απ' όλη την Ήπειρο, ήτοι είχαμε συνολικά 381 υποθέσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Κατά περιοχές, από την Π.Ε. Ιωαννίνων είχαμε 335, από Π.Ε. Άρτας 11, από Π.Ε. Θεσπρωτίας 20 και από Π.Ε. Πρεβέζης 15. Εξ' αυτών 15 υποθέσεις αφορούσαν αλλοδαπούς που διαμένουν στην περιοχή της Ηπείρου.
Τα θέματα που απασχόλησαν το γραφείο κατά αρμοδιότητα και κατηγορία έχουν ως εξής:
1. Ενενήντα μία   υποθέσεις ήταν αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου.
2. Εξήντα τρείς  υποθέσεις αφορούσαν Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες.
3. Τριάντα δύο  αφορούσαν εργασιακά θέματα και εργατικές διαφορές.
4. Σαράντα έξι αφορούσαν Δήμους και υπηρεσίες αυτών.
5. Δέκα τέσσερις   υποθέσεις αφορούσαν υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου.
6. Εξήντα μία   υποθέσεις αφορούσαν Δημόσιους Οργανισμούς και Υπουργεία.
7. Σαράντα μία   υποθέσεις αφορούσαν διαφορές πολιτών και επιχειρηματιών με τις Τράπεζες.
8. Τριάντα τρεις   περιπτώσεις ήταν διάφορες και ποικίλου περιεχομένου.
Παράλληλα το Γραφείο συνέταξε και προώθησε 63 έγγραφα με αιτήματα και Γνωμοδοτήσεις.Επίσης για διάφορα κοινωνικά ζητήματα που κατά καιρούς υπήρχε αμφισβήτηση, ένταση και προβληματισμός, έγιναν δημόσιες τοποθετήσεις (π.χ. ρυθμίσεις Τραπεζών, Αιγιαλοί και παραλίες, υιοθεσίες κ.λ.π.).

Διαπιστώσεις
Αναφερόμενος σε επιμέρους κατηγορίες ο κ. Οικονόμου, μεταξύ άλλων επεσήμανε
- Στο πεδίο της ασφάλισης η αύξηση των εισφορών με τη μείωση των εισοδημάτων δημιουργεί παρενέργειες με απρόβλεπτες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους.
- Στο πεδίο της συνταξιοδότησης είχαμε το φαινόμενο των καθυστερήσεων στην έκδοση των απαιτούμενων πράξεων και στην καταβολή των συντάξεων, γεγονότα που οδηγούν σε καθυστερήσεις και πέραν των τριών ετών.
- Στις εργασιακές σχέσεις έχουμε λιγότερες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, περισσότερες μορφές ελαστικής εργασίας (μερικής ή εκ περιτροπής ή μαύρης), η δε ανεργία παραμένει σταθερά υψηλή.

Τραπεζικές ακρότητες
Το κύριο χαρακτηριστικό των σχέσεων πολίτη ή επιχειρηματία με τις τράπεζες βρίσκεται στη δυσκολία συνεργασίας τους λόγω κυρίως της ακαμψίας των δεύτερων έναντι των πρώτων που πολλές φορές οδηγείται και σε ακρότητες με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του υπόχρεου και παρά την απαγόρευση του νόμου σε πολλές περιπτώσεις.
Ο Συμπαραστάτης της Περιφέρειας μεταξύ των προτάσεών του, περιλαμβάνει τη Συνταγματική κατοχύρωση της αξιοκρατίας και ισονομίας, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα (διαγωνισμοί, προσλήψεις, προμήθειες κ.λ.π.) μέσω της Διαύγειας.
Αξιοσημείωτη όμως είναι η επισήμανσή του, ότι η  Ελληνική διοίκηση είναι παγιδευμένη σε ένα απέραντο νομικό βάλτο που αποτελεί τροχοπέδη για οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Αρκεί να αναφερθεί το γεγονός και μόνο της ύπαρξης περίπου 14.000 νόμων, εγκυκλίων και υπουργικών πράξεων που ισχύουν και διέπουν τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας του Δημοσίου.
Επίσης προτείνει τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς όφελος της Αιρετής Περιφέρειας, με την κύρια αρμοδιότητά της να περιορίζεται στον ποιοτικό έλεγχο των αποφάσεων και στον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ