«Νίπτει τα χείρας» της για τα πολεοδομικά η Αποκεντρωμένη Δ/ση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας

on .

OIKODOMH

• «Νίπτει τας χείρας της» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά «με τις βαρύτατες κατηγορίες για κρούσματα διαφθοράς των μελών του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.», όπως η ίδια αναφέρει σε χθεσινή της ανακοίνωση.
Όπως σημειώνει τα ΣΥΠΟΘΑ που λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με αρμοδιότητα την εξέταση προσφυγών των πολιτών κατά  πορισμάτων ελεγκτών δόμησης, για παραλείψεις κλπ. είναι συλλογικά όργανα, ανεξάρτητα από τις Υπηρεσίες Δόμησης και  ο ρόλος   του  Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην συγκρότηση τους. «Επ’ ουδενί – προσθέτει- το Όργανο και τα μέλη του δεν ελέγχονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ….».
 Στην ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης παρέχονται επίσης πληροφορίες και για τη σύνθεση των ΣΥΠΟΘΑ που αποτελούνται από: τον πάρεδρο του γραφείου του ΝΣΚ στην έδρα της Π.Ε. του Συμβουλίου ως Πρόεδρο (ή αν υπάρχει αδυναμία Πρόεδρος ορίζεται Μηχανικός- Προϊστάμενος της Οικείας Αποκεντρωμένης) Μηχανικός – Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος της οικείας Π.Ε., Δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, Μηχανικός εκπρόσωπος του ΤΕΕ και Μηχανικός εκπρόσωπος της ΠΕΔ.
 «Στις περιπτώσεις λοιπόν, που αποφάσεις του ΣΥΠΟΘΑ θεωρούνται αρνητικές για τον πολίτη, ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα της απλής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας ή της προσβολής της απόφασης κατά την ακυρωτική διαδικασία στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια», προτρέπει στην ανακοίνωσή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.
 Ωστόσο από τη στιγμή που υπάρχουν «βαρύτατες κατηγορίες για κρούσματα διαφθοράς», το ερώτημα είναι αν ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να παραμένει θεατής και να προτρέπει απλώς τους πολίτες να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, ή μήπως θα έπρεπε  να ανακαλούσε το διορισμό των μελών του Οργάνου και γιατί ακόμη,  να μη παρέπεμπε στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας ή και της Δικαιοσύνης τη διερεύνηση των κατηγοριών και να μην αναγκάζεται να «απολογείται» σήμερα και ο ίδιος.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ