Οι φωτιές στους καλαμιώνες μειώνουν τους πληθυσμούς πουλιών

on .

KALAMIONES PYRKAGIES

• Τεράστια περιβαλλοντική ζημιά μπορούν να προκαλέσουν οι φωτιές στους καλαμιώνες της προστατευόμενης περιοχής της Παμβώτιδας, που τις τελευταίες μέρες παρατηρούνται στις περιοχές του Περάματος και της Αμφιθέας.
Κι αυτό γιατί, όπως υποστηρίζει ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας οι καλαμιώνες αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία βλάστησης και οι πυρκαγιές σε αυτούς μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες, καθώς υποστηρίζουν μεγάλο αριθμό πουλιών, μικρών θηλαστικών, ερπετών, αμφιβίων και εντόμων.
Ο Φορέας δημοσιοποιώντας το γεγονός κρούει το καμπανάκι προς πάσα κατεύθυνση, ενώ κάνει γνωστό ότι διενεργεί συνεχείς περιπολίες για να αποτρέψει παρόμοια φαινόμενα. Παράλληλα εφιστά την προσοχή και στους ίδιους τους πολίτες, καλώντας τους να συμμετέχουν ενεργά σε περίπτωση που αντιληφθούν εκδήλωση φωτιάς.

Παρεμποδίζεται η αναπαραγωγή!
Στην ανακοίνωσή του ο Φορέας σημειώνει ότι τώρα είναι η εποχή που πολλά είδη πουλιών φτιάχνουν τις φωλιές τους μέσα στον καλαμιώνα, οπότε οι πυρκαγιές έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνονται οι πληθυσμοί των ειδών, καθώς παρεμποδίζεται η αναπαραγωγή τους.
Όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, πρέπει να γίνεται διαχείριση του καλαμιώνα, όπως κοπή σε κατάλληλη εποχή ή και συγκομιδή, κατόπιν όμως κατάλληλης μελέτης και επίβλεψης, ώστε να διατηρείται η μικροετερογένεια ενδιαιτημάτων για χώρους τροφοληψίας και φωλεοποίησης πουλιών, θηλαστικών (π.χ. βίδρα) κ.ά.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ