Φύλαξη, έλεγχοι και συντήρηση στις παιδικές χαρές των Δήμων

on .

PAIDIKH XARA

• Ανεπαρκής ή παντελής έλλειψη φύλαξης των παιδικών χαρών, παράλειψη κλειδώματος, ακατάλληλες περιφράξεις, ανεπαρκείς έλεγχοι και συντήρηση του εξοπλισμού και μη πιστοποίησή τους είναι τα βασικότερα προβλήματα που εντοπίζονται σήμερα στους παιδότοπους όλης της χώρας.
Για τα θέματα αυτά παρέμβαση έκανε χθες προς το υπουργείο Εσωτερικών ο Συνήγορος του Πολίτη καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις νομοθετικού και οργανωτικού χαρακτήρα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση.

Ίδια και στα Γιάννενα
Τα προβλήματα όσον αφορά στην λειτουργία και την ασφάλεια των παιδικών χαρών που διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη εντοπίζονται φυσικά και σε αυτές του Δήμου Ιωαννιτών, για τις οποίες μάλιστα έχει ξεκινήσει εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπλασης. Οι προτάσεις του λοιπόν καλό θα ήταν να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την αρμόδια Αντιδημαρχία Ιωαννίνων ώστε οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στους εδώ παιδότοπους να έχουν ουσιαστικό νόημα και αποτέλεσμα.

Ελλιπής προστασία
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών σχετικά με ζητήματα λειτουργίας και ασφάλειας παιδικών χαρών και διαπίστωσε ότι δεν προβλέπονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις και πρότυπα για τους τρόπους περίφραξης και φύλαξης παρότι η προστασία των κοινοχρήστων χώρων τους είναι υποχρεωτική για τους Δήμους.
Για το λόγο αυτό, κάθε Δήμος αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο προβλήματα λειτουργίας και φύλαξης των παιδικών χαρών. Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα διαπιστώνονται, όπως αναφέρει, προβλήματα βανδαλισμών τόσο στις περιφράξεις όσο και στον εξοπλισμό τους, καθώς και όχληση των περιοίκων από την είσοδο ατόμων σε αυτές σε μη προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας.
Ως εκ τούτου, η Ανεξάρτητη Αρχή στην παρέμβασή της προς το ΥΠΕΣ τονίζει ότι η λήψη μέτρων δε θα πρέπει να περιορίζεται μόνον στο χρονικό διάστημα λειτουργίας της παιδικής χαράς, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται σε όλο το 24ωρο.

Περίφραξη και έλεγχοι
Για την ορθή λειτουργία και ασφαλή φύλαξη των παιδικών χαρών, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων των χώρων αυτών ανά Δήμο, μέσω της ΚΕΔΕ ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό αφενός μεν τη δημιουργία ελάχιστων προδιαγραφών για τις περιφράξεις τους, αφετέρου δε την ένταξη της ορθής περίφραξης και της επαρκούς φύλαξης με σαφήνεια και προκαθορισμένους όρους στη διαδικασία της πιστοποίησής τους.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται να ορισθεί ως υποχρεωτική η αυτοψία των μελών των Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών πριν τη χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλότητας, καθώς και να παρασχεθούν σαφείς οδηγίες για το κλείδωμα των παιδότοπων. Παράλληλα, για τους Δήμους με σοβαρά οικονομικά προβλήματα ζητά να προβλεφθούν από την Πολιτεία τρόποι διασφάλισης της φύλαξης των παιδικών χαρών είτε με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε με την οργάνωση εθελοντικών δομών για το σκοπό αυτό, ενώ προτείνει να συστηματοποιηθεί η διενέργεια τακτικών ελέγχων για την ορθή λειτουργία τους.

Να γίνεται διαβούλευση
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Συνήγορος τη δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένων δημοσίων χώρων συνάντησης και συμμετοχής σε προσφιλείς στην εφηβική ηλικία δραστηριότητες άθλησης και ψυχαγωγίας, καθώς και η συμμετοχή και συνδρομή των εφήβων μέσω διαδικασιών διαβούλευσης και έκφρασης γνώμης προς τις Δημοτικές Αρχές, σχετικά με τη χρήση και τη διαμόρφωση χώρων που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ