Μόνο σε στεγασμένο χώρο τα πουλερικά!

on .

KOTES KOTETSI

• Τέλος στα πουλερικά ελευθέρας βοσκής, προς το παρόν, βάζει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης. Αντίστοιχα, σε περιορισμένο και στεγασμένο χώρο επιβάλλεται να παραμένουν και τα οικόσιτα πουλερικά.
Στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών ενισχύονται τα μέτρα βιοασφάλειας για τα πουλερικά, δηλαδή απαγορεύεται να βρίσκονται σε ανοιχτούς χώρους όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με άλλα άρρωστα πτηνά.
Η γρίπη των πτηνών (λοιμώδης ιογενής νόσος) θεωρείται ζωοανθρωπονόσος, νόσος δηλαδή που μεταφέρεται από τα ζώα στον άνθρωπο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η μετάδοση της νόσου αφορά ανθρώπους που έρχονται σε άμεση επαφή με άρρωστα πτηνά και βέβαια όσους διατηρούν εκτροφές, οι οποίοι οφείλουν και να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε περιστατικό.
Η απόφαση αφορά σε όλη τη χώρα και όχι μόνο τις περιοχές όπου έχουν εμφανιστεί κρούσματα. Στις 16/2 επιβεβαιώθηκαν δύο κρούσματα σε οικόσιτες εκμεταλλεύσεις πουλερικών στην Αρκαδία και στη Φλώρινα και στις 17/2 επιβεβαιώθηκαν κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε κύκνο και αγριόπαπια που βρέθηκαν νεκρά στη λίμνη Βόλβη. Πάντως, ο υπότυπος που έως τώρα έχει ανιχνευθεί σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ απαιτείται αυστηρή τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού και των μέτρων ατομικής προστασίας.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ