Ανάκληση των δασικών χαρτών ζητούν και οι Συμβολαιογράφοι

on .

DASOS

• Σωρεία λαθών συνεχίζονται να εντοπίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες του Νομού Ιωαννίνων, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, με την Κυβέρνηση  να εξακολουθεί να «κωφεύει» στις εκκλήσεις για ανάκλησή τους.
Ταυτόχρονα αναδεικνύεται καθημερινά και πιο έντονα το πρόβλημα που θα προκύψει αν δεν επέλθουν ουσιαστικές διορθώσεις με τις κοινοτικές ενισχύσεις των αγροτών καθώς σημαντικός αριθμός εκτάσεων που σήμερα δηλώνονται ως βοσκότοποι κλπ, χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές.
Παρά το γεγονός ότι κοντεύει μήνας από την ημέρα ανάρτησης των δασικών χαρτών στο Νομό Ιωαννίνων, υπάρχουν ακόμη πολλοί κάτοχοι αγροκτημάτων που δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς για τον χαρακτηρισμό τους, ενώ σοβαρά ζητήματα ανακύπτουν και σε δημοτικές εκτάσεις, όπως π.χ. στο Δήμο Μετσόβου. Όσο για εκείνους οι οποίοι διαπιστώνουν τα κτήματά τους να χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις, έχουν ήδη μπει σε μια αγωνιώδη διαδικασία για να αποδείξουν τα λάθη των δασικών χαρτών.
Τα αδιέξοδα που δημιουργούνται επιβεβαιώνουν και οι Συμβολαιογράφοι της χώρας, οι οποίοι χθες μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής των Συλλόγων τους ζητούν την άμεση ανάκλησή τους.
Διαπιστώνουν μάλιστα, ότι  οι «δασικοί χάρτες της χώρας, λόγω της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναρτήθηκαν εσπευσμένα, περιέχουν σωρεία λαθών και χαρακτηρίζουν καλλιεργήσιμες επιφάνειες ως δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο απώλειας ιδιωτικής περιουσίας, λόγω του τεκμηρίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στις εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές».

Η ανακοίνωση
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η κατάρτιση του Δασολογίου στη χώρα, εκτός από συνταγματική επιταγή, είναι το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας
Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών είναι μεν αυτοτελής και δεν εξαρτάται από την διαδικασία κατάρτισης του κτηματολογίου, πλην όμως η κύρωση των δασικών χαρτών θα πρέπει να ολοκληρώνεται πριν την περαίωση της κτηματογράφησης, άλλως αυτή θα είναι νομικά πλημμελής.
Οι δασικοί χάρτες της χώρας, λόγω της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναρτήθηκαν εσπευσμένα, περιέχουν σωρεία λαθών και χαρακτηρίζουν καλλιεργήσιμες επιφάνειες ως δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο απώλειας ιδιωτικής περιουσίας, λόγω του τεκμηρίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στις εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές.
Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας ζητά από την Ελληνική Πολιτεία:
• την άμεση ανάκληση των αναρτημένων δασικών χαρτών,
• την αναστολή της κύρωσης των δασικών χαρτών για ικανό χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις επ’ αυτών,
• τον χαρακτηρισμό ως αγροτικών εκτάσεων, αυτών που στις αεροφωτογραφίες είτε του έτους 1945 είτε του 1960 φαίνεται να είχαν αγροτικό χαρακτήρα και
• τη μείωση του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων.
Η νομοθέτηση και η διοικητική αντιμετώπιση της προστασίας των δασικών εκτάσεων ισότιμα με την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, η εξισορρόπηση της προστασίας ιδιωτικού και δημόσιου συμφέροντος, ο περιορισμός του έργου της κτηματογράφησης σε τεχνική διαδικασία χαρτογράφησης ως συμπληρώματος του θεσμού της μεταγραφής, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, με συνολική ανάγνωση και ενιαία αντιμετώπιση του συνόλου των ανωτέρω εκτεθέντων ζητημάτων, σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση, η οποίας έχει μεν ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει ακόμη γίνει νόμος του Κράτους καθώς και η σύνταξη του δασολογίου, θα επιλύσουν τις αντιθέσεις της περιπτωσιολογικής και αποσπασματικής αντιμετώπισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασικών εκτάσεων, θα άρουν αδικίες του παρελθόντος και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την αειφόρα διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και την εξασφάλιση του πολυλειτουργικού ρόλου τους».

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ