Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για μεταθέσεις εκπαιδευτικών

on .

KATHGHTRIA MATHMA TAKSH

• Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων μετάθεσης για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό δελτίο ο αιρετός στο ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου Φιλ. Ευαγγέλου, από φέτος οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για μετάθεση μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων: https://teachers.minedu.gov.gr
Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Τα κριτήρια
Τα έξι κριτήρια μεταθέσεων και οι μονάδες για τις μεταθέσεις είναι τα εξής:
I) η συνολική υπηρεσία (2,5 μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας)
II) η συνυπηρέτηση (4 μονάδες)
III) οι οικογενειακοί λόγοι:  (i) έγγαμος ή σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών: 4 μονάδες,  ii) 1ο παιδί: 4 μονάδες, iii) 2ο παιδί: 4 μονάδες, iv) 3ο παιδί: 6 μονάδες & v) για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά: 7 μονάδες
IV) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
V) η εντοπιότητα (4 μονάδες)
VI) η πρώτη προτίμηση (2 μονάδες)

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ