Ο Γόρης και το πενηντάρικο για εισαγωγή στο Νοσοκομείο…

on .

l Κατά την περίοδο που Δήμαρχος στην πόλη μας ήταν ο αείμνηστος Γρηγόριος Σακκάς, έστειλε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μια εγκύκλιο διαταγή σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας να εισπράττεται από κάθε άπορο άρρωστο που θα έμπαινε σ'αυτά πενήντα δραχμές. Όσοι φτωχοί και άποροι αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να πληρώσουν το πενηντάρικο θα απαλλάσσονταν από την καταβολή του με αιτιολογημένη απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων στο τέλος κάθε μήνα. Τέτοια διαταγή είχε σταλεί και στο Δημοτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και μας δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην είσπραξη του παραπάνω ποσού, γιατί όλοι όσοι έρχονταν με το πιστοποιητικό απορίας στο χέρι από την κοινωνική υπηρεσία της Νομαρχίας Ιωαννίνων, για να εισαχθούν σ’ αυτό, αρνούνταν να το καταβάλουν, υποστηρίζοντας ότι στερούνται κι αυτών των 50 δραχμών.
Η είσπραξη του πιο πάνω ποσού γίνονταν περισσότερο δύσκολη όταν οι άρρωστοι έμπαιναν στο Νοσοκομείο, σε περίοδο εφημερίας του, σαν έκτακτα περιστατικά. Έτσι, η πίεση για την είσπραξη του ποσού γίνονταν στους συνοδούς τους χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα. Πιο εύκολη ήταν η είσπραξη από τους τακτικούς ασθενείς, στους οποίους λέγαμε ότι δεν θα γίνει η εισαγωγή τους στο Ίδρυμα, αν δεν πληρώσουν το προβλεπόμενο ποσό από τη διαταγή του Υπουργείου.
Έπρεπε να γινόμαστε πιεστικοί για την είσπραξη των πενήντα δραχμών, γιατί ένα σχετικά μικρό ποσοστό από τους εισερχόμενους αρρώστους κάθε μήνα πρόβλεπε η διαταγή να απαλλάσσεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Αδελφάτoυ) στο τέλος του, με βάση της σχετικής αναλυτικής κατάστασης εισερχομένων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αρκετοί φτωχοί συμπολίτες μας να πηγαίνουν στο λαϊκό και δημοφιλή Δήμαρχο Γρ. Σακκά για «τα παράπονα στο Δήμαρχο», που λέμε.
Εκείνος σε άλλους έλεγε ότι θα το κανονίσει να μη ξαναπληρώσουν, σε άλλους ότι θα δώσει εντολή να μη πληρώσουν και για μερικούς, που ίσως ήταν πιo γνωστοί, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε να τους απαλλάξω από το πενηντάρι και να τους γίνει η εισαγωγή στο Νοσοκομείο και μάλιστα «σε καλό κρεβάτι».
Έτσι είχαν τα πράγματα όταν στο τέλος ενός μηνός, θυμάμαι, παρουσίασα στο Αδελφάτο του Ιδρύματος τη σχετική κατάσταση εισελθόντων ασθενών με αυξημένο λίγο το ποσοστό απαλλαγέντων. Όταν δέχτηκα την παρατήρηση από μέλη του Αδελφάτου γι’ αυτό απάντησα ότι, έγινε, ύστερα από τηλεφωνήματα του κ. Δημάρχου και Προέδρου του Αδελφάτου του Νοσοκομείου. Τότε ο πληθωρικός κι αμίμητος «Γόρης» απευθυνόμενος σε μένα μου είπε: «Ορέ ρουφιάνε ας σου λέω εγώ έτσι, εσύ ύστερα όταν αυτός έρχεται στο γραφείο σου να κοιτάς να του πάρεις το πενηντάρι».
Μετά απ' αυτό καταλαβαίνει κανείς σε τι δύσκολη θέση βρισκόμασταν εγώ και η υπόλοιπη διοικητική υπηρεσία, ως προς την είσπραξη του παραπάνω ποσού.
Ευτυχώς γρήγορα το Υπουργείο κατάλαβε ότι το μέτρο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και ανακάλεσε την ανωτέρω διαταγή κι έτσι ηρεμήσαμε απ' αυτόν τον εισπρακτικό βραχνά…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΗΣ

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ